“Ābolu maiss”

Privātais bērnudārzs

Pie mums drošā, mājīgā un attīstošā vidē katrs MAZAIS varēs piedzīvot savu bērnību un uzkrāt patīkamas atmiņas visam sava pieaugušā cilvēka mūžam.

Sazinieties ar mums

Bērnudārzs “Ābolu maiss” – ļoti gribam kļūt par vietu, kurā katrs bērns tiktu ne tikai uzraudzīts un izglītots, bet justos gaidīts un novērtēts tieši tāds, kāds viņš ir. Pie mums drošā, mājīgā un attīstošā vidē katrs MAZAIS varēs piedzīvot savu bērnību un uzkrāt patīkamas atmiņas visam sava pieaugušā cilvēka mūžam.

Mūsu komanda

Mūsu komandā strādā cilvēki, kuriem darbs ar bērniem ir sirdslieta. Protams, apvienojumā ar atbilstošu izglītību un pieredzi. Bērnu mācību procesā izmantosim dažādu pedagoģisko skolu elementus, pielāgojot tos katra bērna uztveres un personības īpatnībām. Bērnudārzā centīsimies radīt mājas apstākļiem līdzīgi vidi, kopīgi apgūstot ikdienā nepieciešamās iemaņas (kopjot istabas augus, rūpējoties par tīrību telpās u.tml.).

Mūsu vērtības:

Bērnudārzā “Ābolu maiss” pievērš īpašu uzmanību sociālo prasmju attīstīšanai ikdienas sadzīvē, rosinot bērnos izpratni par sevi, veidojot savu dzīves telpu, kā arī attīstot saudzīgu attieksmi pret vidi, veidojot individuālu pieredzi par sevi un dabu kopsakarībās.

Bērnudārzā tiek pastiprināti pievērsta uzmanība otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, atkritumu šķirošanai, ekoloģiskai ēdināšanai, videi bez ķimikālijām un tīrai videi ikdienas sadzīvē.

Mācību procesa laikā tiek izmantoti dažādi dabas materiāli, pašgatavotas plastilīna masas, māls un u.c. materiāli, kas attīsta bērna radošumu un pirkstu sīko muskulatūru, tādējādi sekmējot bērna rokas piemērotību rakstīšanai, kustību veikšanai un līdz ar to veicinot domāšanu, vingrinot uzmanību, koncentrēšanās spējas un atmiņu.

Īpaša vērība tiek pievērsta bērna individualitātei un ikdienas prasmju attīstības līmenim (piemēram, palīdzēsim tiem, kuri vēl neprot patstāvīgi lietot podiņu).

Vairāk informācijas meklējiet mūsu Facebook lapā